Maleropgaver – reparation og renovering

Maleropgaver – reparation og renovering dækker over et bredt udsnit af opgaver, som både kan være store og små projekter.

Det er som regel opgaver der følger af helt almindelige ting, fx

  • Almindelig slidtage. Det være sig når en opgang benyttes af beboerne. Døre og paneler er også udsatte for almindelig slidtage. Det kan ikke undgå at give mærke på malingen og måske hakker i pudset. Det fikser vi.

    Det er ofte billigst, at male inden slidtagen bliver for voldsom. De fleste passer bedst på omgivelserne, når de er pæne. Er de først medtaget, så bliver det hurtigt værre.

  • Reparationer følger ofte andre håndværkeres arbejde. Det er naturligt, at elektrikeren laver hul i væggen til stikkontakter, rør til ledninger etc. Det skal efterrepareres.

Igen er det ikke mystisk. Vi efterpudser, tapetserer og maler hvor det er påkrævet.

Maleropgaver - reparation og renovering, fx maling af sommerhusFokus på kvalitet

Vi har altid fokus på kvalitet i flere henseender:

  • Det samlede visuelle indtryk
  • Maling og andre materialers kvalitet
  • Arbejdets udførelse
  • Miljø
  • Økonomi

Modtag et godt tilbud

Modtag et godt tilbud på de maleropgaver, som du skal have udført.

Vi arbejder både for private, virksomheder og offentlige institutioner.